מגוון השירותים

שירותים נלווים:

•    תוספות ממ"ד או ממ"מ לדירות או מבנים קיימים.
•    פיקוח עליון ופיקוח צמוד לבניית המבנה.
•    אישורי מהנדס להריסת קירות.
 
•   אישורי "תצהיר מתכנן השלד", "תצהיר בטיחות" וכו' .
 
•    תוכניות קונסטרוקציה, ותוכניות עבודה לביצוע הכוללים חישובים סטטיים.
•    ליווי בקשות להיתרי לבניה ברשויות עד לקבלת ההיתר.
 
•    הכנת תוכניות לרישוי עסקים:תחנות דלק,  מסעדות, בתי קפה, קיוסקים וכדומה.
 
•    עיצוב פנים של בתי מגורים, משרדים, עסקים, חנויות לממכר מזון, מפעלים ועוד.
 
•    הכנת מפות מדידה (טופוגרפית / מצבית) להיתרי בניה.
 
•    הכנת מפות מדידה לצרכים שונים כגון: שינוי תב"ע, חלוקה (הסכם שיתוף) ועוד.
 
•    הכנה ובדיקת כתבי כמויות או חוזים ומפרטים טכניים לפרטיים ובעלי מקצוע.
 
•    אומדן הערכת עלויות שיפוץ ותוספות בניה לפני ביצוע.
שירותים נלווים: 
•    תוספות ממ"ד או ממ"מ לדירות או מבנים קיימים.
•    פיקוח עליון ופיקוח צמוד לבניית המבנה.
•    אישורי מהנדס להריסת קירות.
 
•   אישורי "תצהיר מתכנן השלד", "תצהיר בטיחות" וכו' .
 
•    תוכניות קונסטרוקציה, ותוכניות עבודה לביצוע הכוללים חישובים סטטיים.
•    ליווי בקשות להיתרי לבניה ברשויות עד לקבלת ההיתר.
 
•    הכנת תוכניות לרישוי עסקים:תחנות דלק,  מסעדות, בתי קפה, קיוסקים וכדומה.
 
•    עיצוב פנים של בתי מגורים, משרדים, עסקים, חנויות לממכר מזון, מפעלים ועוד.
 
•    הכנת מפות מדידה (טופוגרפית / מצבית) להיתרי בניה.
 
•    הכנת מפות מדידה לצרכים שונים כגון: שינוי תב"ע, חלוקה (הסכם שיתוף) ועוד.
 
•    הכנה ובדיקת כתבי כמויות או חוזים ומפרטים טכניים לפרטיים ובעלי מקצוע.
 
•    אומדן הערכת עלויות שיפוץ ותוספות בניה לפני ביצוע.
 
Skip to content