מאמרים בנושא חוק התכנון והבניה

חוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965 והתוספות הבאים אחריו –

פרשנות לחוק: כל שינוי חיצוני בחזיתות או תוספות בניה הכוללות בין היתר סככות רעפים ופרגולות, המתוכנן להתבצע או בוצעו בעבר ואשר יש בו שינוי מתוכניות ההיתר המקוריות לאותו מבנה-חייבות בהיתר בניה.

שינוי באינסטלציה פנימית דורש אצל חלק מהרשויות המקומיות-היתר בניה.

לא חלה "התיישנות" על עבירות בניה,בחוק התכנון והבניה.

כל שינוי ברישום המבנה, הכולל מכירה או קנייה, ירושה העברת בעלות על הנכס, דורשים אישור הרשות המקומית –פיקוח על הבניה או מחלקת הנדסה, על כן במידה וקיימות חריגות בניה או תוספות בניה, הם יתגלו במהלך בדיקה ואישור זה.

על כן לפני כל בניה או שיפוץ או הרחבה מתוכננת למבנה קיים, בדקו האם אתם נדרשים לבצע היתר בניה כחוק מהרשות המקומית.

במידה והבניה או שיפוץ או הרחבה בוצעו בעבר, הקדימו ובצעו היתר בניה-זכרו כי תהליך היתר הבניה והבירוקרטיה הכרוכה בו דורשים זמן רב.
 
ראינו ונוכחנו עד כמה חשוב הממ"ד בהצלת חיי אדם -הממ"ד הפרטי הוא נוח ,משמש כחדר נוסף ומעלה את ערך הדירה- המשרד עוסק בהכנת אישורי בנייה ותוכניות לממ"ד לדירות ובתים פרטיים.
Skip to content